Hải Phòng: Nộp tiền 11 năm vẫn chưa được giao đất

Các ông Bùi Duy Thế, Bùi Duy Hệ (thương binh), Phạm Văn Hiệp (đều là cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Hải Trang) bỏ tiền ra mua đất nhưng 11 năm nay vẫn chưa được UBND quận Hải An giao đất tại thực địa. Nguyên nhân là do có 3 hộ khác lấn chiếm, UBND quận chưa cưỡng chế, đang chờ sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng.

Khu đất để giao cho 2 thương binh Bùi Duy Thế, Bùi Duy Hệ cùng ông Phạm Văn Hiệp vẫn chưa được chính quyền xử lý

Theo hồ sơ vụ việc, năm 1991, UBND xã Đằng Hải, cấp 2.000m2 đất cho cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Hải Trang làm nhà ở, có thu tiền, tại khu Đỉnh Vàng, xã Đằng Hải, huyện An Hải nay là phường Đằng Hải, quận Hải An.

Ngày 28/4/1997, UBND xã Đằng Hải đã tạm giao mặt bằng khu đất 1.512m2 cho Công ty TNHH Hải Trang.

Ngày 18/4/1998, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 581/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và giao cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đằng Hải, huyện An Hải.Trong đó, tại Điều 1, Khoản 4 quy định Khu Đỉnh Vàng với diện tích 1.163,4m2 đất giao cho 10 hộ thuộc Công ty TNHH Hải Trang.

Ngày 28/5/1998, UBND huyện An Hải và UBND xã Đằng Hải xác định mức thu tiền cấp theo Quyết định số 581/QĐ-UB của UBND thành phố, tại khu Đỉnh Vàng là 87.753.000 đồng, cho 10 hộ cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH Hải Trang, trong đó có 3 hộ ông Bùi Duy Thế, Bùi Duy Hệ, Phạm Văn Hiệp.

Đến năm 2007, 10 hộ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Hải Trang có đơn đề nghị UBND quận Hải An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và giải quyết những tồn tại của xã Đằng Hải, huyện An Hải trước đây.

Ngày 25/9/2008, UBND quận Hải An ban hành Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc bổ sung tiền sử dụng đất còn thiếu và tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất của 10 hộ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Hải Trang được giao đất theo Quyết định số 581/QĐ-UB ngày 18/4/1998 của UBND thành phố.

Căn cứ các quy định của Luật Đất đai năm 2003, xét đề nghị của 10 hộ dân, UBND quận Hải An đã giao đất và cấp 7 GCNQSDĐ cho 7 hộ, còn lại 3 hộ ông Bùi Duy Thế, Bùi Duy Hệ, Phạm Văn Hiệp chưa cấp GCNQSDĐ được vì trên mặt bằng hiện trạng có 3 hộ dân khác đang sử dụng đất trái phép. Đây chính là nguyên nhân mà UBND quận Hải An chưa giao đất làm nhà ở cho 3 hộ ông Bùi Duy Thế, Bùi Duy Hệ, Phạm Văn Hiệp được.

Để giải quyết dứt điểm đơn đề nghị của 3 hộ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Hải Trang theo Quyết định số 1062/QĐ-CT ngày 17/6/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, UBND quận Hải An đã có Báo cáo số 611/BC-UBND ngày 31/10/2017 gửi UBND thành phố về các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-CT về việc thu hồi đất của 3 hộ dân sử dụng đất trái phép để giao cho 3 hộ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Hải Trang.

Ngày 7/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 975/QĐ-CT giao UBND quận Hải An tổ chức giải phóng mặt bằng khu đất tại các địa chỉ 579, 581, 583 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thu hồi đất trả lại cho 3 hộ ông Bùi Duy Thế, Bùi Duy Hệ, Phạm Văn Hiệp theo đúng trình tự thủ tục quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận Hải An căn cứ Điều 28 và Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Điều 10 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm; buộc các ông, bà đã lấn chiếm trả lại đất để UBND quận Hải An bàn giao đất ngoài thực địa cho 3 ông Bùi Duy Thế, Bùi Duy Hệ, Phạm Văn Hiệp.

Từ khi có Quyết định số 975 đến nay đã hơn 1 năm, UBND quận Hải An vẫn chưa thực hiện việc Chủ tịch UBND thành phố giao, chưa tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 3 hộ dân sử dụng đất trái phép tại các số 579, 581, 583 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để thu hồi đất trả lại cho 3 hộ ông Bùi Duy Thế, Bùi Duy Hệ, Phạm Văn Hiệp.

Theo tìm hiểu phóng viên được biết, UBND quận Hải An chưa thực hiện theo Quyết định số 975 là do báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng xin ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 3 hộ dân sử dụng đất tại các số 579, 581, 583 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây có phải là UBND quận Hải An né tránh trách nhiệm trong việc thực hiện Quyết định 975 của Chủ tịch UBND thành phố?

Đến thời điểm nay, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố vẫn chưa có văn chỉ đạo UBND quận Hải An thực hiện việc thu hồi đất của 3 hộ dân đã lấn, chiếm đất, để giao đất làm nhà ở cho 3 hộ ông Bùi Duy Thế, Bùi Duy Hệ, Phạm Văn Hiệp.

Được biết, ông Bùi Duy Thế và ông Bùi Duy Hệ đều là thương binh, vì vậy, các cấp ủy, chính quyền thành phố Hải Phòng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBND quận Hải An sớm có biện pháp thực hiện để ông Bùi Duy Thế và ông Bùi Duy Hệ cùng với ông Phạm Văn Hiệp được giao đất, cấp GCNQSDĐ.